Jako lidé realizujeme jednu z možných forem života a tu se snažíme naplňovat pokud možno radostně a smysluplně. 

Pokud máte pocit, že Vám v tom něco brání, máte možnost to změnit.

                                    Ráda Vám pomohu na cestě Vaším životem..... vítejte!

 

Život je někdy radostný a vzrušující, jindy smutný a složitý.

Někdy chceme od života víc.

 • Pokud Vám v životě chybí pocit radosti, jistoty a naplnění, prožil/prožila jste těžké trauma, vyrovnáváte se s pocitem neúspěchu či odlišnosti, 
 • cítíte smutek a vnitřní zmatek, máte strach ze zvládnutí náročných životních situací,
 • vyčerpává Vás psychická bolest či slabost, 
 • vnímáte nespokojenost v partnerském vztahu, v práci, sami se sebou,
 • vyrovnáváte se se smrtí blízké osoby,
 • hledáte pozitivní náhled na život, vyrovnanost a sebevědomí,
 • vnímáte potřebu osobní trasformace, 
 • hledáte odbornou psychologickou a terapeutickou pomoc pro Vaše dítě, stárnoucího rodiče,
 • máte zájem o sdílení svých zkušeností ve skupině s druhými a nebýt osamělí na své cestě životem,...

       ......znamená to, že jste "normální".

Tyto nepříjemné psychické stavy a krize jsou běžnou součástí lidského života. 

Svojí přítomností nás pouze upozorňují na to, že některé naše duševní potřeby nejsou naplněny.

Psychologická podpora a terapeutický přístup vedou k pochopení příčin vzniku obtíží, k jejich postupnému odstranění a nalezení nových způsobů prožívání a jednání citlivou a nenásilnou formou, s využitím empatického rozhovoru a různých způsobů terapeutické práce.

Terapeutický proces posiluje vlastní přirozené zdroje a psychické mechanismy člověka k obnovení stability, vitality a pocitu spokojenosti. 

Nabízím Vám své dlouholeté profesní znalosti a životní zkušenosti, různé psychoterapeutické přístupy a techniky, diskrétnost a respekt v terapeutické práci.

Úspěch terapie vždy závisí na vztahu mezi klientem a terapeutem. 

 

Jsem tady pro Vás:

 • komplexní hlubinná psychologická péče pro dospělé 
 • specializovaná psychologická péče pro děti, dospívající mládež a rodiče
 • specializovaná péče pro miminka:   Alpha nursing  (specializovaná psychologická péče o novorezence a kojence, redukce prenatálních zatížení, odstranění porodního a poporodního traumatu, předcházení vývojovým poruchám, úzkostem a neurózám u dětí) 
 • doprovázení v době těžkých životních situací a krizí, psychologická péče o seniory
 • skupinová terapie
 • workshopy 

Ve své práci jsem vázána Etickým kodexem psychologické profese

Osobní údaje jsou chráněny v souladu se směrnící Evropské unie GDPR

TOPlist Seo servis