Hypnóza - ANO našemu podvědomí

Hypnóza, neboli hypnoterapie je stav naší mysli na rozhraní mezi bděním a spánkem, podobný meditaci či dennímu snění, kdy jsme napojeni na své podvědomí. V tomto meditativním, hypnotickém stavu se nacházíme i běžně během dne (např. když se někam zahledíme a nepřemýšlíme, když odpočíváme a necháváme své myšlenky volně plynout,..).

Hypnóza je stav hlubokého uvolnění a zostřeného vědomí, ve kterém jsme schopni se plně soustředit a zároveń redukovat kritické hodnocení slyšených informací. Proto dokážeme sugestibilní podpůrné instrukce bez obtíží přijímat a tak přeprogramovávat naše hlubší úrovně vědomí a tím i chování.

Schopnost být hypnotizován (sugestibilita) je velmi individuální a odlišná, opakováním se tato schopnost zvyšuje. Není možné se z hypnózy neprobudit. Po celou dobu hypnózy jsme plně orietováni svojí identitou, místem i časem.

Nikdo nemůže být hypnotizován proti své vůli a současně také nikdo nepřijme sugesci, která je v rozporu  s jeho přesvědčením.

Schopnost být hypnotizován a přijímat sugesce - sugestibilita je u každého člověka odlišná. Opakováním se zlepšuje

Více zde: http://www.hypnozatabor.cz/
Hypnóza je stav hluboké relaxace a zostřeného vědomí. Je to schopnost člověka absolutně se soustředit.

Více zde: http://www.hypnozatabor.cz/

TOPlist Seo servis