Katatymně imaginativní psychoterapie - porozumění obtížím v symbolech podvědomí

Katatymně imaginativní psychoterapie vychází z psychoanalýzy a dynamicky orientovaných psychoterapií.

Katatymní imaginace pracuje s představami  a vnitřními obrazy vázanými na silné emoční obsahy.

Klient je po zrelaxování požádán, aby si před svým vnitřním zrakem představil konkrétní symbolický obraz (motiv) na dané téma a dál nechal svoji fantazii volně tvořit scénu, příběh. Ve většině případů klient terapeutovi sděluje co vidí, slyší, cítí..... Terapeut klienta po celou dobu imaginování doprovází, posiluje u klienta pocit důvěry a bezpečí pro vnitřní postoje a řešení.

V imaginacích se odráží vnitřní psychický stav klienta, jeho nevědomé konflikty, potřeby a přání. Samotné imaginování motivů má na psychiku uvolňující a ozdravný vliv. Řešení konfliktních situací v imaginaci pomáhá v řešení reálných témat. Následná společná interpretace obsahu imaginace a jeho zachycení formou kresby umožňuje vhled do životních obtíží a tím přináší úlevu. 

 

TOPlist Seo servis