Rodinné konstelace a meditace

Terapeutický přístup s využitím rodinných konstelací odhaluje skryté mechanismy a zažité způsoby myšlení, cítění a chování v našich rodinných systémech.

Jako dospělí máme dva rodinné systémy - současný rodinný systém (současní i bývalí partneři/partnerky, děti) a rodinu původu (rodiče, sourozenci, předci). V těchto systémech vznikají hluboká citová zranění a vzorce chování, které na vědomé i nevědomé úrovni ovlivňují naše cítění, postoje, rozhodování a jednání. 

Pochopení těchto skrytých a nevědomých mechanismů, které se přenášejí z rodinných a společenských zkušeností našich předků do našeho současného života vede k vnitřnímu zklidnění, uvolňuje hloubku našeho prožívání, umožňuje znovunalezení sil a odhodlání k osobitému, tvořivému a zralému způsobu života.

Konstelace se staví na různá nevyřešená témata našeho života: vztahy, práce, zdraví, životní traumata, existenční jistoty,... 

Tato forma práce se užívá ve skupině, nebo individuálně pomocí zástupných objektů, symbolů.

 

Rodinné konstelace vedené se Sanandou Jitkou Naušovou

(lektorka konstelací a meditací, pracuje v Oshově Meditačním centru Shangri La) :

aktuální termín: 15. října 2023     od 9.00 hod    

Účast na skupinových rodinných kostelacích je možná :

1) pouhou účastí a zapojením se do stavění konstelací druhých : cena 500,-

2) aktivním postavením si své vlastní konstelace : cena 1.200,- 

 

 

Objednání nejlépe telefonicky po 18hod, nebo formou sms natel. 605 332 479 

TOPlist Seo servis