Skupinová terapie a workshopy

 

Pravidelná skupinová psychoterapie 

"BÝT  SÁM  SEBOU"  

termín 1 středa v měsící             od 16.30 -18.00 hod                  cena: 600,-
 
další setkání: 03.06.2024     
  
Záměrem skupinové terapie je posílení sebehodnoty a přijetí sebe sama, začlenění se do sociálního prostředí. Sdílet a podporovat se v rámci skupiny.

Přijmout svoji odlišnost a začlenit se.

Přijmout svoji citlivost a posílit se.

Přijmout svůj život a nevzdat se.

Přijmout sebe a radovat se.

Psychoterapeutické formy seberozvoje:  sdílení ve skupině, práce s tělem (dech, pohyb, zvuk, dotek), arteterapie, relaxace a imaginac

 

 

Prožitkově zaměřené tématické workshopy 

na téma : "CESTOU INDIVIDUACE"  

Na své osobní cestě života  - individuace - vycházíme z toho, co nám dali naši rodiče a společnost  (kulturní a morálně etické normy). Ne vždy ale tyto způsoby "jek vidět realitu života a jak na ní reagovat" odpovídají našemu individuálnímu založení a záměru, naší primární, přirozené osobnosti a cítění. Vlivem výchovy a působení společnosti často ztrácíme kontakt s některými přirozenými, svébytnými a jedinečnými kvalitami sebe sama. Máme pak tendenci si hledat tyto ztracené části a kvality sebe "mimo sebe", např. u partnerů a pod.. Na těchto náhradních zdrojích si pak často vytváříme závislost. Nebo, pokud je nikde nemůžeme najít, padáme do nejistoty, paniky, deprese. Proto je důležité odhalit svoji přirozenost a bez studu a strachu ji nechat promlouvat a jednat. Nechat svoji přirozenost promlouvat znamená umět o sobě komunikovat s druhými tak, aby mi bylo rozuměno a byl jsem akceptován, tj. přijímán a respektován.......

 

Komunikace, potřeby, zdroje a pocity. Rodinné konstelace.  /Plzeň/

termín: sobota 4. května 2024    od: 10.00 do 17.00 hod.   

              neděle 5. května 2024    od: 10.00 do 16.00 hod. 

Lektorky: Diana Valečková a Sananda Naušová

Víknedový workshop v Plzni zaměřený na schopnost komunikace v rámci vztahů tak, aby byly vztahy harmonické a naplňovaly nás.      V neděli je možné nahlédnout do vztahů v rodině i mimo ni díky Rodinným konstelacím.

Bezpečí je základ vztahu. Bez pocitu bezpečí není možné ve vztahu harmonicky komunikovat a žít. Současně je důležité znát své potřeby, které potřebujeme naplnit a zdroje, které nám pomáhají překonávat těžkosti a potřeby naplňovat. To vše vyvolává pocity, které se učíme vnímat, přijímat a přela%dovat do klidu.

Autentický kontakt a uvolněná komunikace s druhými je zdrojem radosti a integrace uvnitř sebe a spolupráce s druhými, umožňuje zdravé sebeprosazení, získání důvěry a schopnosti naslouchat a přijímat druhé.

Citlivé a jemné terapeutické techniky (práce s tělem, imaginací, relaxací a  kresbou) umožní uvědomění si svých potenciálů, které je možné dále rozvíjet a užívat v životě pro větší spokojenost a sebenaplnění.

Cena: 2.000,-   

Svůj zájem potvrďte formou sms na tel: 605 332 479  

 

 

ŽIVOT  VE  VZTAHU   /Ekocentrum Loutí/

termín:  17. -19. května 202

Lektoři: Diana Valečková a Jan Nejedlý     

Víknedový workshop v krásné přírodě u Slapské přehrady zaměřený na zákonitosti partnerské komunikace a udržitelné lásky. Díky jednoduchým technikám a psychoterapeutickým přístupům rozvinete svoji vnímavost a schopnost otevřené a upřímné komunikace. Naleznete cestu k vzájemnému porozumění v běžném partnerském životě při udržení si osobních hranic. Peohloubíte intimitu a sexualitu. Pochyby a křehký ideál dokonalosti nahradíte reálnou láskou, respektem a vzájemnou podporou.

Workshop lze absolvovat  samostatně nebo v páru, ať již jste aktuálně v partnerském vztahu, nebo single.

Cena: 5.400,-  (včetně ubytování a plné penze)

Svůj zájem potvrďte formou sms na tel: 605 332 479, nebo cesta@bobes.cz

TOPlist Seo servis