Objednání (aktuální volné termíny jsou v listopadu 2024)

  •  telefonicky (ráno 8-9 hod., dále pak 18.00-19.00 hod.) 

  •  e-mailem (vždy je nutné uvést tel. kontakt a bydliště, možnou dobu návštěvy)

Případné změny termínu prosím vždy ohlašte 24 hod. předem. Pozdějí zrušený termín je nutné uhradit.

 

Ceník platný od 1. ledna 2024 (sezení nejsou hrazena zdravotní pojišťovnou)

Individuální psychologická konzultace s komplexní terapeutickou intervencí       1.500,- Kč

Alpha nursing ( specializovaná psychologická péče o novoroznece a kojence)    1.500,- Kč  

Párová terapie                                                                                                               1.800,- Kč

Rodinná terapie                                                                                                              1.800,- Kč

Komplexně zaměřené terapeutické sezení na odstranění těžkého životního traumatu (120 min)      2.200,- Kč

Systémová párová terapie se dvěma terapeuty online (120 min)                                                        2.500,- Kč

 

 

 

Skupinová psychoterapie (90 min)                                                                           600,- Kč

Vystavení psychologické zprávy z vyšetření                                                           800,- Kč

Psychologická konzultace po Skype (30min)                                                               800,- Kč

TOPlist Seo servis